Search
Start produktberegner

Slik gjør du det

 • Europeisk Teknisk Godkjenning

  Felles europeisk godkjennelse som er basert på prøve- og testemetoder  for våtrom etter regelverk i ETAG 022.

  ETAG 022 er en standardisert prøve- og funksjonsmetode som blir benyttet i alle EU land.

  ETA-sertifikat Litex Membranduksystem
  ETA Test Report vedlegg I
  ETA Test Report vedlegg II
  ETA Test Report vedlegg III

  Teknisk Godkjenning (TG)

  SINTEF Byggforsk er et forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Her blir byggevareprodukter testet i forhold til en rekke krav, og Sintef Certification utsteder produktdokumentasjon i form av Teknisk Godkjenning (TG).

  Litex Membranplate – TG 20006
  Litex Membranplate – TG 20006 (engelsk)
  Litex Banemembran/Våtromsmembran – TG 20503
  For mer generell informasjon om teknisk godkjenning, Se her

  Byggebransjens Våtromsnorm BVN

  Litex® er et anbefalt produkt i våtromsnormen.

  Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom.

  BVN er utviklet av bransjen selv ved Fagrådet for våtrom (FFV).

  Normen kan brukes både ved nybygging og rehabilitering.

  BVN skal bidra til at de løsningene og materialene som brukes og det arbeidet som utføres, har en så høy standard at man oppnår vannskadesikre våtrom med gode planløsninger og lang levetid.

  BVN er tilpasset de lover, forskrifter og Norsk Standard som til enhver tid gjelder.

  BVN angir tekniske retningslinjer for hvordan materialer og produkter skal godkjennes, og på hvilken måte arbeidet skal utføres, samt rekkefølgen av arbeidene og kontrollprosedyrene.

  Videreutvikling og oppdatering av BVN skjer i samarbeid med SINTEF Byggforsk. Det sendes ut årlige oppdateringer av normen. (tatt fra nettsidene til FFV: http://www.ffv.no/)

  EPD - Environmental Product Declaration

  En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration.

  En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044. De standardiserte metodene som sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen.

  EPD-miljødeklarasjon for Litex Banemembran på EPD-Norge

 • PRODUKTDATABLAD

  Et datablad inneholder tekniske detaljer og egenskaper til et produkt.

  Her kan du laste ned datablad på Litex Membranplate og Litex tilbehørsprodukter.

   

  Litex Membranplate

  Litex Gummiert Tilbehør

  Litex Skjøtebånd Selvklebende

  Litex Monteringslim

  SIKKERHETSDATABLAD

  Et sikkerhetsdatablad skal inneholde lovfestet informasjon om kjemikaliet, slik at brukerne kan beskytte seg selv og miljøet.

  Her kan du laste ned sikkerhetsdatablad på Litex Membranplate og tilbehør.

   

  Litex Monteringslim Sikkerhetsdatablad

  Litex 2-Komponent lim komponent A – SikkerhetsdatabladLitex 2-Komponent lim komponent B – Sikkerhetsdatablad

  FDV

  FDV er en forkortelse for forvaltning, drift og vedlikehold. Med FDV-dokumentasjon får du opplysninger om hvordan du skal drifte og vedlikeholde produktet.

  Her kan du laste ned FDV-dokumenter på Litex Membranplate og Litex tilbehør.

   

  Litex Membranplate

  Litex gummierte mansjetter

  Litex Monteringslim

  Litex Skjøtebånd Gummiert

  Litex Skjøtebånd Selvklebende

  Litex Skjøteremse Fiber

 • YTELSESERKLÆRING/DOP

  En ytelseærklæring er et dokument som beskriver egenskapene og tilsiktet bruk av produktet.

  Her kan du laste ned ytelseserklæring på Litex-produkter.

   

  LITEX MEMBRANPLATE / MEMBRANE BOARD

  NOENSEDK

  LITEX MEMBRANDUK / MEMBRANE SHEET

  NOENSEDK

  LITEX BANEMEMBRAN / FLOOR MEMBRANE

  NOENDK

  LITEX MONTERINGSSKRUER

  NOENSEDK

 • SJEKKLISTE OG KONTROLLSKJEMA

  Kortfattet monteringsanvisning med sjekkliste for Litex Membranplate og Litex Banemembran.

  Disse kortfattede monteringsanvisningene følger med alle Litex-pakker som går ut fra produksjon og lager i Sandefjord.

  Disse er også oversatt til engelsk, litauisk, polsk og tysk.

   

  Last ned kortfattet monteringsanvisning i pdf (NO)

  Last ned  kortfattet monteringsanvisning i pdf (EN)

  Last ned  kortfattet monteringsanvisning i pdf (LT)

  Last ned  kortfattet monteringsanvisning i pdf (PL)

  Last ned  kortfattet monteringsanvisning i pdf (DE


   

  Last ned sjekkliste til Membranplate

  Last ned sjekkliste til Banemembran toppmembran

  Last ned sjekkliste til Banemembran nedstøpt

  Last ned sjekkliste til Membranduk

  NB: Skjemaene må lastes ned og lagres på egen maskin for så å åpnes, fylles inn og lagres under nytt navn før lagring eller utskrift.

   

 • NOBB NR:

  NOBB-nr Produkter
     

  LITEX Membranplater

  24443947 Litex Membranplate 13 mm
  24443954 Litex Membranplate 20 mm
  24443962 Litex Membranplate 30 mm
  24443970 Litex Membranplate 50 mm
   

  LITEX Brannplate

  53005120 Litex Brannsikker Membranplate 15 mm
     

  TB Board sementbaserte våtromsplater

  45121466 TB Board Våtromsplate 6 mm
  53857073 TB Board Våtromsplate 10 mm
  45121474 TB Board Våtromsplate 12 mm
  45121493 TB Board Våtromsplate 20 mm
  45121504 TB Board Våtromsplate 30 mm
  45121512 TB Board Våtromsplate 50 mm
  54081118 TB Board Fiberremse
  53314380 TB Board Frontplate Toalett
  53314406 Dusjnisje todelt bred
  53314686 Dusjnisje todelt smal
  53314724 Dusjnisje stor
  53314743 Dusjnisje medium
  53314758 Dusjnisje liten
   

  LITEX feste- og tettedetaljer til Litex membranplater og TB Board

  42500655 Litex Skjøtebånd Selvklebende 10m/rl
  45729365 Litex Rillet Rulle til Selvklebende 10m/rl
  45960653 Litex Skjøtebånd Gummiert 15m/rl
  24444291 Litex Skjøtebånd Gummiert 25m/rl
  24444416 Litex Monteringslim Tube
  24444143 Litex Rørmansjett 8 mm
  24444150 Litex Rørmansjett 28 mm
  24444168 Litex Rørmansjett 40 mm, til «rør i rør»-system
  44947064 Litex Rørmansjett 65 mm
  24444200 Litex Slukmansjett – Universal
  24444473 Litex Slukmansjett 90 mm
  30403851 Litex Slukmansjett Joti/Pipelife
  30403869 Litex Slukmansjett Serres
  53010614 Litex Slukmansjett Purus Line
  24444176 Litex Hjørnemansjett – innvendig
  24444184 Litex Hjørnemansjett – utvendig
  44541874 Litex Monteringsskrue 32mm + skive Ø 32mm Spann 200 stk
  44541885 Litex Monteringsskrue 42mm +skiver Ø 32mm Spann 200 stk
  24444234 Litex Monteringsskive Ø 32 mm, pose 100 stk.
  24444424 Litex Monteringsskruer 32mm, pose 100 stk.
  24444432 Litex Monteringsskruer 42mm, pose 100 stk.
  24444440 Litex Monteringsskruer 57mm, pose 100 stk.
  24444028 Litex U-beslag til 50 mm plate
  24444317 Litex U-beslag til 75 mm plate
   

  Litex Banemembran

  52948726 Litex Banemembran 2mx7,5m
  49606794 Litex Banemembran 2mx4m
  49606805 Litex Membranbeskyttelse 1mx10m
  49606813 Litex Fiberduk 140 g/m² 2,1mx4m
  49606824 Litex  Innvending hjørne for toppmembran
  49613926 Litex Innvendig hjørne for toppmembran – 5pk
  49613934 Litex Utvendig hjørne for toppmembran 2-pk
  49614074 Litex Innvendig hjørne for nedstøpt membran 5-pk
  49614085 Litex Utvendig hjørne for nedstøpt  membran 2-pk
  49614093 Litex Rørgjennomføring 20 mm
  49614123 Litex Rørgjennomføring 30 mm
  49614142 Litex Rørgjennomføring 35 mm
  49614161 Litex Rørgjennomføring 50 mm
  49614180 Litex Rørgjennomføring 110 mm
  49614195 Litex Rørgjennomføring 125 mm
   

  Litex Membranduk

  51709976 Membranduk 1×10 m Litex
  51710006 Membranduk 1x30m Litex
  51710052 Membrantape 10m Litex
  53566406 2-component glue 2.5kg + 1.75kg MD Litex
  51710203 2-komponent lim 5,1kg + 3kg MD Litex
  51710218 2-Komponent lim 8,5kg + 5kg MD Litex

   

L
I
T
E
X

P
R
O
KLIKK HER FOR MER INFO
K
O
N
T
A
K
T

Åpningstider telefon

MANDAG TIL FREDAG
Time
08:00 TIL 15:00
TEKNISK 
SUPPORT
LITEX 
VÅTROMSKOLE
ORDRE OG 
FAKTURA

Slik gjør du

Se video eller les monteringsveiledninger for Litex Våtromsystemer

KOM IGANG

Dokumentasjon

TEK-17 stiller høye krav til dokumentasjon av våtromsarbeider

LAST NED

Ta kontakt med oss

Trenger du råd eller hjelp til å finne den smarteste veien til nytt bad?

SEND EPOST